Rechtszekerheid en doelmatigheid in het Nederlandse IPR: Over verdwenen bepalingen en wenselijke aanvullingen op het voorstel voor een Uitvoeringswet Huwelijksvermogensstelsels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerEB 2018/34
Pagina's (van-tot)67-71
Aantal pagina's5
TijdschriftEB Tijdschrift voor scheidingsrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr.-2018

Citeer dit