Rechtvaardigheid van de hedendaagse oorlog. Boekbespreking: Thijs Jansen, Janne Nijman en Jan Willem Sap (red.), Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht; speciale (zomer)editie Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Boom, 2007

  OnderzoeksoutputProfessional

  298 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)47 - 48
  Aantal pagina's2
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit