Recidivecijfers na forensische zorg: een juridische proof of the pudding

Chantal van der Vis, Sanne Struijk, Michiel van der Wolf

OnderzoeksoutputAcademic

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20200321
Pagina's (van-tot)321-330
TijdschriftArs Aequi
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020

Citeer dit