Recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters: A proposal for Vietnam

Ngoc Bich Du

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Dankzij de opendeurpolitiek van Vietnam groeit de internationale handel van dat land en wordt er meer door buitenlandse partijen geïnvesteerd. Om het vertrouwen te winnen van buitenlandse handelspartners en investeerders moet Vietnam juridische voorzienbaarheid en rechtszekerheid bieden, onder meer op het gebied van buitenlandse vonnissen. Het huidige Vietnamese recht erkent buitenlandse vonnissen, maar voert ze slechts uit als er een verdrag met het andere land bestaat of wanneer het reciprociteitsbeginsel van toepassing is. Promovenda Du Ngoc Bich onderzocht deze situatie en bekeek of wijzigingen wenselijk zijn. Het belangrijkste resultaat van haar studie was het voorstel voor een nieuwe wetgeving. Vietnam zou ook buitenlandse vonnissen moeten erkennen en ten uitvoer leggen uit niet-verdragslanden. Redenen hiervoor zijn billijkheid in de bescherming van de belangen van private partijen, rechtszekerheid en voorzienbaarheid, beperking van juridische procedures en kosten, en internationale samenwerking op juridisch gebied. Daar staat tegenover dat de belangen van private partijen moeten worden beschermd tegen onrechtvaardige procedures in buitenlandse gerechten en in de openbare orde van Vietnam.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
Datum van toekenning29-jun-2006
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
StatusPublished - 2006

Citeer dit