Recombinant interleukin-2 for metastatic renal-cell carcinoma in hemodialysis-patients

R. A. J. Janssen, N. H. Mulder, P. E. de Jong, L. de Leij, D. T. Sleijfer

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1770-1771
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEuropean Journal of Cancer
  Volume28A
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - 1992

  Citeer dit