Reconstructie van de geschiedenis van Israël. De casus van de 'High or Low Chronology' in de koningstijd

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)309 - 322
Aantal pagina's14
TijdschriftNederlands Theologisch Tijdschrift
StatusPublished - 2004

Citeer dit