Reconstructing repressor protein levels from expression of gene targets in Escherichia coli

R. Khanin, V. Vinciotti, E. Wit

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Not Available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)18592-18596
TijdschriftProceedings National Academy of Sciences
Volume103
Nummer van het tijdschrift49
StatusPublished - 1-nov-2006

Citeer dit