Recording the visual electrically evoked potential (VEEP)

G.K. Bijl*, H.J. Melchior, F. Veringa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)655-656
Aantal pagina's2
TijdschriftElectroencephalography and clinical Neurophysiology
Volume49
Nummer van het tijdschrift5-6
DOI's
StatusPublished - 1980

Citeer dit