Recreatie in natuurgebieden: De consequenties van de Vogel- en Habitatrichtlijn

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageRecreation in nature reserves: The consequences of the Bird and Habitat Directive
Originele taal-2Dutch
TitelEuropees en internationaal natuurbeschermingsrecht in Nederland
SubtitelEen nadere bestudering van de gevolgen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en het Verdrag van Bern in Nederland
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
ISBN van geprinte versie9789054540922
StatusPublished - 2001
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamPublikaties van de Vereniging voor Milieurecht

Citeer dit