Recreation and hunting differentially affect deer behaviour and sapling performance

Bjorn Mols*, Evert Lambers, Joris P.G.M. Cromsigt, Dries P.J. Kuijper, Christian Smit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Zoekresultaten