Recreation and hunting differentially affect deer behaviour and sapling performance

Bjorn Mols*, Evert Lambers, Joris P.G.M. Cromsigt, Dries P.J. Kuijper, Christian Smit

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recreation and hunting differentially affect deer behaviour and sapling performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases