Recreation reduces tick density through fine-scale risk effects on deer space-use

B Mols*, J E Churchill, J P G M Cromsigt, D P J Kuijper, C Smit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
48 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten