Recruitment problems in psychosocial oncology research

Jacques J D M van Lankveld, Joke Fleer, Maya J Schroevers, Robbert Sanderman, Brenda L den Oudsten, Joost Dekker

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
248 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2296-2298
Aantal pagina's3
TijdschriftPsycho-oncology
Volume27
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2018

Citeer dit