Recruitment variation in Macoma balthica (L.): Is there a role for larval food limitation?

Oscar Georg Bos

  Onderzoeksoutput

  140 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Wolff, Willem, Supervisor
  Datum van toekenning1-jan-2005
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9036723566
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit