Recrutering van de kern van de economische elite: De netwerkspecialist binnen het Nederlandse bedrijfsleven

OnderzoeksoutputAcademic

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
Aantal pagina's0
StatusPublished - 1986

Citeer dit