RECURRENCE RISK IN THE ANGELMAN (HAPPY PUPPET) SYNDROME

PJ WILLEMS, [No Value] DIJKSTRA, OF BROUWER, GPA SMIT

Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)773-780
Aantal pagina's8
TijdschriftAmerican Journal of Medical Genetics
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-1987

Citeer dit