Recurrent Mitral Stenosis and an Intra-Atrial Mitral Valve Mass 40 Years After Tubbs Mitral Commissurotomy

Wobbe Bouma*, Inez J. Wijdh-den Hamer, Albert J. H. Suurmeijer, Joost M. ter Maaten, Massimo A. Mariani

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)272-273
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of cardiac surgery
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2015

Citeer dit