Larynxpapillomatose: Klinisch beloop en psychosociale aspecten

  Onderzoeksoutput

  1336 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Recurrent Respiratory Papillomatosis (RRP) is een zeldzame ziekte, welke zich kenmerkt door wratachtige afwijkingen door de gehele luchtweg. Dit veroorzaakt stemproblemen en een bedreigde luchtweg. Patiënten zijn afhankelijk van herhaaldelijk chirurgisch ingrijpen. Dit proefschrift liet zien dat RRP ontstaat rondom het 7e, 35ste en 64ste levensjaar. Ook observeerden we dat het ziektebeloop verergert naarmate de leeftijd van ontstaan lager is. Humaan papillomavirus (HPV) 11 patiënten hebben een significant zwaarder ziektebeloop vergeleken met HPV6 patiënten als ze jong zijn tijdens het ontstaan van ziekte. De ziekte gedraagt zich minder agressief als de patiënt het al langer heeft.
  Een van deze therapieën is het HPV vaccin Gardasil®. We demonstreerden dat de seroreactiviteit significant stijgt na therapeutisch vaccinatie. Er werd een afname gezien van het benodigde aantal operaties.
  Een van de factoren waarvan werd aangenomen dat die het klinische beloop van RRP beïnvloedt is gastro-oesofageale reflux ziekte (GERD). In een systematische review toonden wij echter aan dat hier geen bewijs voor is.
  Vanwege het onvoorspelbare en ernstige beloop van RRP wordt gedacht dat patiënten een zware psychosociale last dragen. We toonden aan dat RRP-patiënten meer depressieve klachten vertoonden dan gemiddeld; dat ze meer stemproblemen en een zwakker zelfbeeld van hun algehele gezondheid hadden. Met de ‘Distress Thermometer en Probleem Lijst’ kunnen patiënten aangeven hoeveel distress zij ervaren en waardoor. We toonden aan dat een aangepaste versie van dit instrument valide, praktisch en gewaardeerd is. Daarnaast lieten we zien dat de huidige Engelstalige (online) informatie ondermaats is.
  Vertaalde titel van de bijdrageLarynxpapillomatose: Klinisch beloop en psychosociale aspecten
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Laan, Bernard, Supervisor
  • Schuuring, Ed, Supervisor
  • Dikkers, Frederik, Supervisor
  • Hoekstra-Weebers, Josette, Co-supervisor
  • Marres, H.A.M., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Daemen, Toos, Beoordelingscommissie
  • Hollema, Harry, Beoordelingscommissie
  Datum van toekenning5-jul-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9814-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-9813-6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit