Recurrent Respiratory Papillomatosis: > 2 Entities

Michel R. M. San Giorgi*, Frederik G. Dikkers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1504-1504
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of infectious diseases
  Volume217
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - 1-mei-2018

  Citeer dit