Kanoetengewoontes: Een optimaliteits-theoretische kijk op het wadleven van Banc d'Arguin

Thomas Oudman

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1228 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voedselvoorkeuren en sociaal gedrag verschillen tussen culturen wereldwijd, geldt niet alleen voor mensen. In dit proefschrift onderzoeken we het gedrag van kanoeten, wadvogels die overwinteren op de subtropische wadplaten van de Banc d’Arguin in Mauritanië. Door ze te vergelijken met kanoeten in de Nederlandse Waddenzee, laten we zien dat hun keuzes een functie zijn van hun omgeving: en dat veroozaakt grote verschillen.
Kanoeten verspreiden zich met laag water over het wad, waar ze met hun snavel in de bodem prikken op zoek naar schelpdieren. Deze slikken ze heel in, en kraken ze vervolgens in hun spiermaag. Met experimenten laten we zien dat waar Nederlandse kanoeten kiezen voor de best verteerbare schelpen, kanoeten in Mauritanië actief kiezen voor een gevarieerd dieet. Daarmee zorgen ze dat ze niet teveel ‘oogjes’, een cirkelvormig schelpdiertje met de Latijnse naam Loripes lucinalis, binnenkrijgen. Oogjes komen lokaal veel voor maar bevatten sulfide en kunnen daardoor diarree veroorzaken. De oogjes helemaal links laten liggen is geen optie, omdat andere schelpen veel harder zijn, en moeilijker te kraken. Maar het aandeel aan oogjes in het dieet verschilt per kanoet, en dat hangt samen met de grootte van hun spiermaag.
Grappig genoeg zijn het juist de keuzes die maaggrootte bepalen, en niet andersom. En die keuzes zijn weer het gevolg van het milieu. Andere gevolgen zijn dat kanoeten op de Banc d’Arguin minder sociaal, maar veel plaatstrouwer zijn, omdat het voedsel daar veel meer verspreid voorkomt dan in de Waddenzee. Het onderzoek benadrukt het mogelijke belang van ervaringen en leerprocessen op het gedrag van kanoeten. En dat is belangrijk, bijvoorbeeld omdat deze afhankelijkheden van omgeving de voorspelde gevolgen van milieuveranderingen enorm beïnvloeden.
Vertaalde titel van de bijdrageKanoetengewoontes: Een optimaliteits-theoretische kijk op het wadleven van Banc d'Arguin
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Piersma, Theunis, Supervisor
  • van Gils, Jan, Co-supervisor
Datum van toekenning2-jun-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9743-6
Elektronische ISBN's978-90-367-9744-3
StatusPublished - 2017

Citeer dit