Rederijkers on Stage: A Closer Look at 'Meta-theatrical' Sources

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)97 - 109
  Aantal pagina's13
  TijdschriftResearch Opportunities in Renaissance Drama
  Volume35
  StatusPublished - 1996

  Citeer dit