Werk aan de winkel: over herontwikkeling van winkelcentra in Nederland pre-corona

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageRedeveloping shopping centres in the Netherlans pre-COVID19
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-33
Aantal pagina's9
TijdschriftReal Estate Research Quarterly
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec-2021

Citeer dit