Herontwikkeling van industrieel erfgoed

Mark van Duijn, Jan Rouwendal, Richard Boersema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageRedevelopment of industrial heritage
Originele taal-2Dutch
TijdschriftReal Estate Research Quaterly
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep-2014

Citeer dit