Rediscovery of Fizesereneia tholia Kropp, 1994 (Decapoda, Cryptochiridae)

Sancia E. T. van der Meij*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)741-745
Aantal pagina's5
TijdschriftCrustaceana
Volume88
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit