Redrawing medical professional domains: New doctors, shifting boundaries, and traditional force fields

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)73 - 93
TijdschriftJournal of Health Organization and Management
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Citeer dit