Reduced stem cell mobilization in mice receiving antibiotic modulation of the intestinal flora: involvement of endotoxins as cofactors in mobilization

G.A. Velders, R. van Os, H. Hagoort, P. Verzaal, H.F.L. Guiot, I.J.D. Lindley, R. Willemze, G. Opdenakker, W.E. Fibbe

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)340 - 346
Aantal pagina's7
TijdschriftBlood
Volume103
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit