REDUCED THROMBOGENICITY

B VANDERLEI*, PH ROBINSON, WW BAKKER, H. Bartels

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)72-72
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish journal of plastic surgery
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1992

Citeer dit