Reduction in Suicidal Ideation Following Repeated Doses of Intravenous Ketamine?

Sanne Y. Apeldoorn, Marrit K. de Boer*, Robert A. Schoevers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummere71
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Clinical Psychiatry
Volume78
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2017

Citeer dit