Reference values of heart rate variability from 10-second resting electrocardiograms: the Lifelines Cohort Study

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean journal of preventive cardiology
Volume27
Nummer van het tijdschrift19
Vroegere onlinedatum9-sep-2019
DOI's
StatusPublished - 1-dec-2020

Citeer dit