Refining Thromboembolic Risk in the General Population

Ruben N. Eppinga, Minke H. T. Hartman, Niek Verweij, J. Joep van der Harst, Michiel Rienstra, Pim van der Harst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)403-404
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume70
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 18-jul.-2017

Citeer dit