Reflexivity and subjectivity: A dialogical perspective for and on International Relations theory

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's27
TijdschriftForum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit