Reforming the Dutch water chain: How radical ambitions turned into a moderate pace of change

D. Argento, G.J. van Helden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)321-343
Aantal pagina's23
TijdschriftJournal of Accounting & Organisational Change
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit