Refractory septic shock in children: a European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care definition

Luc Morin, Samiran Ray, Clare Wilson, Solenn Remy, Mohamed Rida Benissa, Nicolaas J. G. Jansen, Etienne Javouhey, Mark J. Peters, Martin Kneyber, Daniele De Luca, Simon Nadel, Luregn Jan Schlapbach, Graeme Maclaren, Pierre Tissieres*, Espnic Refractory Septic Shock

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
354 Downloads (Pure)

Zoekresultaten