Refutation and Desire: European Perceptions of Shamanism in the Late Eighteenth Century

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)100-121
  Aantal pagina's22
  TijdschriftJournal of Religion in Europe
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit