RefWorks: al je literatuurverwijzingen altijd bij de hand: Nieuwe applicatie vervangt Reference Manager en EndNote

P.J.B.M. van Laarhoven, J.A. Mondria

  OnderzoeksoutputProfessional

  135 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)10-12
  TijdschriftPictogram
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit