REGENERATION OF THE ARTERIAL-WALL IN MICROPOROUS, COMPLIANT, BIODEGRADABLE VASCULAR GRAFTS AFTER IMPLANTATION INTO THE RAT ABDOMINAL-AORTA - ULTRASTRUCTURAL OBSERVATIONS

B VANDERLEI*, CRH WILDEVUUR, P NIEUWENHUIS, EH BLAAUW, F DIJK, CE HULSTAERT, [No Value] MOLENAAR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)569-578
Aantal pagina's10
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume242
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1985

Citeer dit