Regenerative medicine funding policies in Europe and The Netherlands

Gerald de Haan, Rini de Crom, Elaine Dzierzak, Christine Mummery

Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1
Tijdschriftnpj Regenerative Medicine
Volume2
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit