Regionaal begrepen: De waardering van leerlingen voor een regionale invulling van het tijdvakkenkader

Iris van den Brand, Tim Huijgen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze verkennende studie onderzocht hoe het tijdvakkenkader bij het schoolvak geschiedenis regionaal kan worden ingevuld en hoe leerlingen dit waardeerden. Hiervoor is een lessenserie ontwikkeld waarbij de geschiedenislessen over Tijdvak 8 (1800 – 1900) betrekking hadden op de provincie Groningen. De waardering van leerlingen is onderzocht door middel van een situationele interesse vragenlijst, learner reports en semigestructureerd interviews. De studie is een praktisch voorbeeld voor het ontwerpen van een regionale lessenserie op basis van relevante ontwerpprincipes. Bovendien laten de scores op de situationele interesse vragenlijst en de learner reports zien dat leerlingen de lessenserie in het algemeen waardeerden. Desondanks waren grote individuele verschillen in de waardering waarneembaar. Een belangrijke aanbeveling is om invullingen van het tijdvakkenkader aan te laten sluiten bij individuele interesses en belangstelling van leerlingen
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-18
Aantal pagina's14
TijdschriftDimensies
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep-2021

Citeer dit