REGIONAL ASSIGNMENT TO XP22.2-P21.2 OF KERATOSIS FOLLICULARIS SPINULOSA DECALVANS

JC Oosterwijk, P VANZANDVOORT, M NELEN, LD VANOSCH, AP ORANJE, DW WITTEBOLPOST, BA VANOOST

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)353-353
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Human Genetics
Volume49
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - okt-1991

Citeer dit