Regional Capitals in the Netherlands

Paul J. M. Van Steen*, Piet H. Pellenbarg, Peter D. Groote

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
162 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)386-388
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume107
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jul.-2016

Citeer dit