Regional Capitals - Past and present prospects - P. Kooij & P. Pellenbarg

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1223-1224
  Aantal pagina's2
  TijdschriftUrban Studies
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - aug.-1995

  Citeer dit