Regional Commuting Patterns in the Dutch Labour Market

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)506-507
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume103
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - sep.-2012

Citeer dit