Regional Patterns of Unemployment and Unemployment Benefits

Piet H. Pellenbarg*, Paul J. M. Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)382-833
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume103
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jul.-2012

Citeer dit