Regulation and the Rule of Law

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)39-46
Aantal pagina's8
TijdschriftLaw of Ukraine
Volume2013
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-2013

Citeer dit