REGULATION OF AGARASE PRODUCTION BY RESTING CELLS OF CYTOPHAGA-FLEVENSIS

HJ VANDERMEULEN, W HARDER

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)277-286
  Aantal pagina's10
  TijdschriftAntonie van Leeuwenhoek: Journal of Microbiology
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit