Regulation of asthma-related T-cell cytokines by the cyclic AMP-dependent signalling pathway

P Borger*, DS Postma, E Vellenga, HF Kauffman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)920-926
Aantal pagina's7
TijdschriftClinical and Experimental Allergy
Volume30
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul.-2000

Citeer dit