Regulering van energienetwerken op zee

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De aanleg van een elektriciteitsnetwerk op zee om de geambieerde opwekking uit windenergie voor de komende tien jaar te realiseren, vergt enkele miljarden euro’s. De uiteindelijke financieringsbehoefte en de beschikbaarheid van financieringsmiddelen hangt echter sterk af van de wijze waarop de tarieven van dit netwerk worden gereguleerd.
Vertaalde titel van de bijdrageRegulation of offshore energy networks
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)315-318
Aantal pagina's4
TijdschriftESB Economisch Statistische Berichten
Volume99
Nummer van het tijdschrift4685
StatusPublished - 16-mei-2014

Keywords

  • energiemarkt
  • regulering
  • windenergie

Citeer dit