Regulering van toerisme in Antarctica

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageRegulation of tourism in Antarctica
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13-33
Aantal pagina's21
TijdschriftCircumpolar Journal
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit