Rehabilitatie van de liberale "losers"? N. a. v.: Patriek van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940

  OnderzoeksoutputProfessional

  82 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)230-234
  Aantal pagina's5
  TijdschriftLiberaal Reveil
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - dec.-2005

  Citeer dit