RehabMove2018: active lifestyle for people with physical disabilities; mobility, exercise & sports

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3425-3426
Aantal pagina's2
TijdschriftDisability and Rehabilitation
Volume43
Nummer van het tijdschrift24
Vroegere onlinedatum26-jun.-2021
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit